نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه گلستان

2 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در سال‌های اخیر سهم شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در سبد مصرفی مخاطبان به‌ویژه جوانان افزایش زیادی را نشان می‌دهد و همین امر مسئولان و سیاست‌گذاران را به جستجوی پاسخ این سؤال واداشته که چه دلایلی باعث جذابیت برنامه‌های این شبکه‌ها به‌ویژه شبکه من‌وتو، به‌عنوان پربیننده‌ترین شبکه ماهواره‌ای در حال حاضر، و تماشای آن توسط مخاطبان شده است. این تحقیق باهدف پاسخ به‌این دغدغه طراحی و به روش مصاحبه فردی و گروهی با جوانان تهرانی اجرا شده است. مصاحبه‌های انجام‌ شده به روش تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که جوانان برای تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای و جذابیت آن‌ها از پانزده دلیل مشخص نام می‌برند که می‌توان آن‌ها را ذیل چهار مفهوم اصلی شامل بازنمایی ممنوعه‌ها، صمیمیت و جوانی، قدرت بخشیدن به مخاطب و اطلاعات ـ سرگرمی دسته‌بندی کرد. به نظر می‌رسد، من و تو فضاهایی را پیش روی مخاطب ایرانی باز می‌کند که در شبکه‌های داخلی مسکوت گذاشته‌ شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the youth watch "manoto" satellite network

نویسندگان [English]

  • abdolrahman alizadeh 1
  • zarrin zardar 2

1 golestan university

2 faculty of communication since university of allameh tabatabii

چکیده [English]

The Effective Factors on Satellite Televisions' Spectacle and Appealing to Youth Audiences; with Special Emphasis on MANOTO Satellite Channel
In recent years, the portion of satellite televisions in youth audiences’ media consumption, have dramatically increased. This caused big challenges and concerns for policy makers, media staff and other stakeholders and led them to seek for an answer to this crucial question: why satellite TVs are this appealing to youth audiences and what factors could be effective on their attention to the Persian satellite TVs programs – especially MANOTO channel, the most popular satellite TV among Iranian youth audiences.
To answer this question,tehranian youth audiences (18-35 years old) selected by non-random purposive sampling. qualitative interview method carried out by semi-structured in-depth interviews and focus groups and analyzed by thematic analysis as a technic.
According to findings, youth audiences identified fifteen factors, appealing them to satellite TVs. The factors were categorized into four universal codes which included: representation of taboos, intimacy and youth, empowering the audiences and infotainment. It seems that MANOTO and other satellite channels gives alternative point of view to the Iranian youth audiences which is silenced in national Television channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite channels
  • Youth
  • Thematic analysis
  • network manoto
-  استوری، جان. (1386)، مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ‌عامه، ترجمه: حسین پاینده. تهران: نشر آگه
-  امیدعلی، میثم. (1391)، «نقش شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در تغییر سبک زندگی جوانان ایرانی. (با تأکید بر شبکه من و تو)»، مطالعات جوان و رسانه، شماره 5.
-  آقاسی، محمد. (1394)، «جوانان، 46 درصد استفاده‌کنندگان شبکه‌های ماهواره‌ای»، سایت ایسپا (بازدید: 10/6/1396) http://ispa.ir/Default/Details/fa/1224
-  رضایی، محمد. (1387)، «مصرف تلویزیون: بازتولید هژمونی یا مقاومت نشانه‌ای»، در: مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، به اهتمام عباس کاظمی، تهران: جهاد دانشگاهی واحد تهران.
-  ریتزر، جورج. (1374). نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
-  سایت تابناک. (1392)، «وقتی ۷۱ درصد مردم ماهواره نگاه می‌کنند، چه می‌توان کرد»، کد خبر ۳۶۵۶۸۰، (بازدید 12/6/1396)؛
-  سورین، ورنر؛ تانکارد، جمیز. (1381)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-  شهابی، محمود؛ جهانگردی، مجتبی. (1387). «خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در میان مخاطبان تهرانی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 2.
-  صالحی امیری، رضا؛ ملکی راسته کناری، هیلدا. (1390)، «بررسی تأثیر ماهواره بر پوشش دختران دبیرستانی»، پژوهشنامه، شماره 94.
-  کاظمی، عباس. (1387)، «سه پارادایم در مطالعه‌مصرف فرهنگی»، در: مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، به اهتمام عباس کاظمی، تهران: جهاد دانشگاهی واحد تهران.
-  لیندلف، تامس آر؛ تیلور، برایان سی. (1388)، روشهای تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه: عبدالله گیویان، تهران: همشهری.
-  محسنیان راد، مهدی. (1381)، «بازخوانی نخستین پژوهش ایرانی درباره برنامه‌های ماهواره‌ای تلویزیون از آسیا»، فصلنامه پژوهش سنجش، شماره 30 و 31.
-  محمدی، جمال. (1387). «مخاطبان و مجموعه‌های تلویزیونی (قرائت زنان از مجموعه پرواز در حباب)»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 2.
-  مرکز پژوهش و افکار صداوسیما. (1395)، «نظرسنجی از مردم درباره برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای»، گزارش طرح نظرسنجی، اداره کل پژوهش و سنجش، مرکز پژوهش و افکار صداوسیما.
-  مک‌کوایل، دنیس. (1382)، مخاطبشناسی، ترجمه: مهدی ‌منتظرقائم، چاپ دوم، تهران: مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
-  مهدی زاده، سید محمد. (1389)، نظریه‌های رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری.
-  ویندال، سون و دیگران. (1376)، کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 
-  Braun, V. and Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101.
-  Collins, Richard (1990). “Satellite Television in Western Europe: The Second Generation”. Media Information Australia. No. 58. Pp: 75-84.
-  Dey, Ian (1993). Qualitative Data Analysis: A user friendly Guide for social scientists. London & New York: Routledge.
-  Gallup & BBG. (2012). BBG Research Series Briefing: Iran Media Use 2012, http://www.bbg.gov/wp-content/media/2012/06/BBG-Iran-ppt.pdf
-  Grable, Bettye A. (2005). African-American women's reception, Influence and utility of television content: An exploratory qualitative analysis. Thesis for degree Doctor of Philosophy. Louisiana State University. US
-  Grossberg, Lawrence et al. (2006). Medai Making; Mass Media a Popular culture, Second Edition, sage
-  Guest, Greg & MacQueen, Kathleen M. & Namey, Emily E. (2012). Applied Thematic Analysis, SAGE Publications
-  Lacey, Nick(2002). Media Institutions and Audiences: Key Concepts in Media Studies, New York: Palgrave.
-  Laughey, Dan (2007). Key Themes in Media Theory. New York: Mc Graw-Hill. Open University Press
-  Magee, Sara C. (2008). That's Television Entertainment: The History, Development, and Impact of the First Five Seasons of "Entertainment Tonight", 1981-86
-  Selznick, Barbara J. (2008). Global Television: Co – Producing Culture. Philadelphia: Temple University Press.
-  Stevenson, Nick (2002). Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication, Second Edition, London: Sage Publications.