مطالعه مولفه های مرتبط با جایگاه روابط عمومی الکترونیک در شهرداری تهران (مناطق 22 گانه)

راضیه البرز؛ رحمان سعیدی؛ حسین افخمی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.28130.386

چکیده
  در این پژوهش با هدف بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در مناطق 22 گانه شهرداری تهران پنج مؤلفه سواد رایانه‌ای، آموزش روابط عمومی الکترونیک، میزان استفاده از روابط عمومی الکترونیک، نگرش مدیران و کارشناسان، و دورکاری از دیدگاه شاغلان به روش تحقیق پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ به ...  بیشتر

تحلیل محتوای اپلیکیشن‌های موبایلی سلامت‌محور ایرانی برای سالمندان

سیده مرجان حسینی؛ حسینعلی افخمی

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1398، ، صفحه 106-136

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.35921.596

چکیده
  پیر شدن جمعیت پدیده‌ای فراگیر است که تعداد زیادی از کشورها را درگیر خود کرده و تعداد دیگری نیز تا چندی دیگر با آن مواجه خواهند شد. فناوری‌های نوین ارتباطی، ابزارهایی هستند که می‌توانند برای بالا بردن کیفیت زندگی جمعیت رو به رشد سالمندان مورد استفاده قرار بگیرند. امروزه اپلیکیشن‌های فراوانی با هدف کنترل سلامتی، درمان بیماری، آگاهی ...  بیشتر