بازنمایی زندگی روزمره خانوادگی زنان ایرانی در اینستاگرام

محمد سعید ذکایی؛ محمد تقی کرمی؛ شیما فرزادمنش

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 1-52

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.51251.944

چکیده
  فضای مجازی عرصه ای برای بازنمایی هویت های اجتماعی است و در این میان هویت های زنانه نیز مجال بسیاری برای خود ابرازی در این میدان یافته اند. فضای مجازی همزمان انعکاس‌دهنده و برسازنده زندگی روزمره است. پژوهش حاضر با تأکید بر زندگی روزمره خانوادگی زنان ایرانی در اینستاگرام در جستجوی فهم چگونگی استفاده آن‌ها از فضای مجازی برای تأثیرگذاری ...  بیشتر

سلاح یا تسکین: سایبراتنوگرافی خنده سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

سعید ذکایی؛ محمد جواد ایمانی خوشخو

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1398، ، صفحه 1-36

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.39016.661

چکیده
  با توجه به این که شوخی سیاسی یکی از قالب‌های رایج ارتباطی در ایام حساس انتخابات ریاست ریاست جمهوری سال 1396 بود، این پژوهش به این سوال پرداخته است که چگونه در سیاسی‌ترین زمان ممکن از شوخی سیاسی بهره گرفته شده است. بدین منظور دو گروه تلگرامی با گرایشات مفرط اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی انتخاب شد و بیش از 7000 پیام از این دو گروه در بازه‌ی زمانی ...  بیشتر

سبک زندگی موبیتال در جامعۀ دانشجویی؛ فهم تجربۀ زیستۀ دانشجویان دانشگاه‌های علامه‌طباطبائی و صنعتی شریف

محمد سعید ذکایی؛ فرزانه نزاکتی رضاپور

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1397، ، صفحه 41-74

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.39105.665

چکیده
  این پژوهش، با هدف شناخت سبک زندگی «دیجیتال و درحرکت» دانشجویان که اصطلاحاً آن را «موبیتال» نامیده‌ایم، انجام‌شده است. به این منظور، با روش نظریۀ مبنایی و تکنیک مصاحبۀ اپیزودیک با دانشجویان دو دانشگاه سطح یک کشور (علامه طباطبائی و صنعتی شریف) که سه گروه آموزشی اصلی علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه را پوشش می‌دهند، ...  بیشتر