بازنمایی اخبار در رسانه های رسمی و تاثیر آن بر افکار عمومی در شبکه اجتماعی توئیتر (مطالعه موردی اخبار گردشگری جنسی عراقی ها در مشهد)

زهرا اردکانی فرد؛ مژگان عظیمی هاشمی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1400، ، صفحه 162-135

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.42793.746

چکیده
  در مقطعی از تابستان 1397 موضوع گردشگری جنسی مسافران عراقی در مشهد توسط رسانه های جمعی به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفت. به دنبال توجه و برجسته سازی رسانه های جمعی، افکار عمومی نیز در شبکه های اجتماعی درباره این موضوع به گفتگو و اظهار نظر پرداختند. لذا این تحقیق به دنبال توصیف و تحلیل نحوه بازنمایی این موضوع در رسانه های رسمی و همچنین ...  بیشتر

الگوهای «خودبازنمایی» سلبریتی های ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام

زهرا اردکانی فرد؛ ندا رضوی زاده

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1399، ، صفحه 217-240

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.32891.503

چکیده
  با ظهور شبکه‌های اجتماعی آنلاین در سال‌های اخیر با پدیده حضور فراگیر سلبریتی­ها در این شبکه‌ها مواجه هستیم. سلبریتی­ها در این شبکه‌ها بدون واسطه رسانه‌های رسمی مانند مطبوعات خود را بازنمایی می‌کنند. بر اساس نظریه گافمن سلبریتی­ها از شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار جلوی صحنه استفاده می‌کنند تا خودِ مطلوب و موردنظرشان ...  بیشتر