ارائه الگوی پژوهش مجازی در حرفه‌های یاورانه مبتنی بر ضوابط اخلاقی

آسیه شریعتمدار

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، ، صفحه 113-140

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.45479.804

چکیده
  دسترسی به نمونه مناسب و جلب همکاری مشارکت‌کنندگان در پژوهش‌های رشته‌های یاورانه که با مسائل عمیق افراد سروکار دارند، موضوعی حساس است. بر این اساس روان‌شناسان روزبه‌روز بیشتر برای مصاحبه، به اینترنت به‌عنوان رسانه رو می‌آورند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پژوهش مجازی در حرفه‌های یاورانه مبتنی بر ضوابط اخلاقی است. روش پژوهش کیفی ...  بیشتر

شبکه های مجازی بستری برای کارورزی مشاوره: پرورش و تقویت هویت حرفه‌ای، امکانات و موانع

آسیه شریعتمدار

دوره 2، شماره 7 ، آبان 1395، ، صفحه 36-60

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.17528.137

چکیده
  اغلب دانش‌آموختگان رشته‌های یاورانه با فرایند پرورش هویت حرفه‌ای با مشکل روبه‌رو می‌شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش کارورزی در شبکه‌های مجازی در تقویت هویت حرفه‌ای و بررسی کیفی امکانات و موانع این روش است. روش این تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون پاسخ‌های کارورزان در مورد تجارب کارورزی خود در فضای مجازی و روش جمع‌آوری داده‌ها، ...  بیشتر