طراحی الگوی همگرایی و کارکرد رسانه‌های اجتماعی در برنامه‌سازی تلویزیونی

رامین شمسایی نیا؛ ابوذر خوش بیان

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1399، ، صفحه 269-295

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.40700.707

چکیده
  تغییرات فناورانه عاملی اساسی در حیات رسانه‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها به شمار می‌رود. این مسئله که رسانه‌ها همواره در بستر یک تکنولوژی نوین، ایجادشده‌اند انکارناپذیر است و ظهور رسانه‌های جدید همیشه بر رسانه‌های پیشین تأثیرگذار بوده است. دراین‌بین، تأثیر و تعامل میان تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر بستر اینترنت بسیار موردتوجه ...  بیشتر

تعامل رسانه‌های جمعی و فناوری‌های نوین ارتباطی (بازنمایی اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی)

محمد مهدی فرقانی؛ رامین شمسایی نیا

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1396، ، صفحه 212-263

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.21482.210

چکیده
  پژوهش پیشرو کوششی برای ارائه رهیافتی به فراگرد تعامل رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در تولید جریان های اصلی خبر و پویش های اجتماعی با مطالعه موردی بازنمایی اقتصاد مقاومتی به مثابه یک الگوی توسعه ملی است. روند اقبال کاربران به شبکه های اجتماعی(بویژه پیام رسان های موبایل محور) مدیران رسانه های جمعی را بر آن داشته است تا از ظرفیت این ...  بیشتر