مقایسه کاربردپذیری تارنما‌های خبری بی بی سی فارسی و شبکه خبر صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران

طاهر روشندل اربطانی؛ کبری صمدی؛ سعید قنبری

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.35203.576

چکیده
  رشد میلیون‌ها نفر از مصرف‌کنندگان خبری آنلاین و تلاش وافر مالکان رسانه‌ها برای جلب توجه آنان در فضای وب، ضرورت بررسی کاربرد‌پذیری تارنمای خبری را مورد تأکید قرار می‌دهد. این تحقیق با هدف ارزیابی و مقایسه کاربرد‌پذیری تارنماهای خبری بی‌بی‌سی فارسی و شبکه خبر جمهوری اسلامی ایرانو با استفاده از روش پیمایشی انجام شد. جمعیت آماری ...  بیشتر

مطالعه مؤلفه‌های مرتبط با میزان مصرف محتوای دینی رسانه‌های برخط‌ اینترنتی توسط مخاطب فعال (مطالعه موردی جوانان و نوجوانان شهر تهران-1396)

سعید قنبری؛ سوده جوادی؛ داوود عبداللهی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1397، ، صفحه 112-142

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.24213.275

چکیده
  امروزه محتوای دینی فراوانی در فضای اینترنت منتشرشده و مخاطب نیز بنا بر سبک مصرف رسانه‌ای خود آن‌ها را مصرف می‌کند لذا این تحقیق باهدف مطالعه مؤلفه‌های گوناگون برگرفته از مفاهیم رویکرد مخاطب فعال و نظریه استفاده و خشنودی بر مصرف محتوای دینی انجام‌شده است. این پژوهش به لحاظ روش، پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات آن پرسشنامه بوده ...  بیشتر