1. زندگی و زمانه زنان ایرانی در اینستاگرام: تحلیل ایدئولوژیک عکس‌های زنان در شبکه اجتماعی اینستاگرام

میترا شمسی؛ اعظم راودراد

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.35786.593

چکیده
  پژوهش حاضر به واکاوی پیام‎های بصری‎ای می‎پردازد که زنان ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام به‌اشتراک گذاشته‎اند، با این هدف که دریابیم آنها چگونه خود را در این شبکه بازنمایی می‎کنند. این واکاوی، بر اساس تحلیل ایدئولوژیکِ «جان بِرجر» صورت گرفته‌است و در آن، هر تصویر، گزارشی از این موضوع نگریسته شده که یک زن هویت فردی ...  بیشتر

2. تحلیل کاربرد تصویر در انتقال بهتر اخبار علم و فناوری به مخاطبان(مطالعه موردی: خبرگزاری‌های فارس، ایسنا و مهر)

مرتضی شمس؛ اعظم راودراد

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.46294.838

چکیده
  این پژوهش توصیفی-تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال است که «خبرگزاری‌های کشور در صفحات علم و فناوری خود، چگونه و به چه میزان از پیام‌های تصویری جهت انتقال بهتر و قابل درک پیام به مخاطبانشان، استفاده می‌کنند؟». در انجام پژوهش از روش کیفی «تفسیر ترکیب محور» و «تحلیل محتوای کمی» استفاده شده است. جامعه‌آماری پژوهش، اخبار ...  بیشتر

3. گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی در اینستاگرام

اعظم راودراد؛ گلنار گیشنیزجانی

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1396، ، صفحه 265-310

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.22288.237

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناخت چگونگی باز-نمود بدن رسانه ای کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است؛ و ارائه تصویری طبقه بندی شده از انواع تیپ هایی که توسط کاربران برای باز-نمود بدن رسانه ای به کار گرفته شده است. مقصودی که تلاش شد از رهگذر پاسخ گویی به سه سؤال اصلی محقق شود؛ این سؤالات عبارت اند از: 1- الگوهای غالب باز-نمود بدن رسانه ...  بیشتر

4. مقایسه ساختار روایی انیمیشن‌های و بازی‌های رایانه ای برگرفته از آنها

اعظم راودراد؛ مهسا بدری

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 127-159

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4509

چکیده
  در این پژوهش ساختار روایی ‌انیمیشن‌ها و بازی‌های رایانه‌ای معادل آن‌ها به منظور شناخت چگونگی ارتباط این دو ساختار با یکدیگر، مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق ترکیبی از نظریات کلود لوی-استروس و ولادیمیر پراپ به عنوان تکیه‌گاه نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پیش از هر چیز با تکیه بر نظریه کلود لوی- استروس ساختارمندی ...  بیشتر