زندگی و زمانه زنان ایرانی در اینستاگرام: تحلیل ایدئولوژیک عکس‌های زنان در شبکه اجتماعی اینستاگرام

اعظم راودراد؛ میترا شمسی

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.35786.593

چکیده
  پژوهش حاضر به واکاوی پیام‎های بصری‎ای می‎پردازد که زنان ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام به‌اشتراک گذاشته ‎اند، با این هدف که دریابیم آنها چگونه خود را در این شبکه بازنمایی می‎کنند. این واکاوی، بر اساس تحلیل ایدئولوژیکِ «جان بِرجر» صورت گرفته‌است و در آن، هر تصویر، گزارشی از این موضوع نگریسته شده که یک زن هویت فردی ...  بیشتر

تحلیل کاربرد تصویر در انتقال بهتر اخبار علم و فناوری به مخاطبان(مطالعه موردی: خبرگزاری‌های فارس، ایسنا و مهر)

مرتضی شمس؛ اعظم راودراد

دوره 6، شماره 24 ، دی 1399، ، صفحه 204-165

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.46294.838

چکیده
  این پژوهش توصیفی-تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال است که «خبرگزاری‌های کشور در صفحات علم و فناوری خود، چگونه و به چه میزان از پیام‌های تصویری جهت انتقال بهتر و قابل درک پیام به مخاطبانشان، استفاده می‌کنند؟». در انجام پژوهش از روش کیفی «تفسیر ترکیب محور» و «تحلیل محتوای کمی» استفاده شده است. جامعه‌آماری پژوهش، اخبار ...  بیشتر

گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی در اینستاگرام

اعظم راودراد؛ گلنار گیشنیزجانی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1396، ، صفحه 265-310

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.22288.237

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناخت چگونگی باز-نمود بدن رسانه ای کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است؛ و ارائه تصویری طبقه بندی شده از انواع تیپ هایی که توسط کاربران برای باز-نمود بدن رسانه ای به کار گرفته شده است. مقصودی که تلاش شد از رهگذر پاسخ گویی به سه سؤال اصلی محقق شود؛ این سؤالات عبارت اند از: 1- الگوهای غالب باز-نمود بدن رسانه ...  بیشتر

مقایسه ساختار روایی انیمیشن‌های و بازی‌های رایانه ای برگرفته از آنها

اعظم راودراد؛ مهسا بدری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 127-159

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4509

چکیده
  در این پژوهش ساختار روایی ‌انیمیشن‌ها و بازی‌های رایانه‌ای معادل آن‌ها به منظور شناخت چگونگی ارتباط این دو ساختار با یکدیگر، مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق ترکیبی از نظریات کلود لوی-استروس و ولادیمیر پراپ به عنوان تکیه‌گاه نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پیش از هر چیز با تکیه بر نظریه کلود لوی- استروس ساختارمندی ...  بیشتر