چارچوب بندی زیست فناوری کشاورزی در رسانه‌های ایران از 1384 تا 1396

زهرا اجاق

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.60646.1198

چکیده
  در سال 1396 بحث تصویب قانون منع واردات محصولات تراریخته موجب گرم شدن مباحثات عمومی درباره زیست ‌فناوری کشاورزی شد. رسانه‌ها با پوشش اخبار مربوطه، بر کیفیت این مباحث و درک عمومی از این فناوری تاثیر گذاشتند. این موضوع، اهمیت مطالعه چگونگی پوشش رسانه‌ای و چارچوب‌‌ بندی اخبار زیست فناوری کشاورزی را بیشتر کرد. در این پژوهش، اخبار سه خبرگزاری ...  بیشتر

تحلیل محتوای سایت های پربازدید ایرانی در حوزه سلامت از منظر شیوه های اقناع مخاطب در تغییر رفتار مصرف سیگار ( (فروردین– شهریور 139

زهرا اجاق؛ امین رمضانعلی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1397، ، صفحه 264-299

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.31954.476

چکیده
  به نظر می‌رسد که رسانه‌ها و فضای مجازی به‌مثابه یکی از عوامل مداخله‌گر در تغییر رفتار می‌توانند در ترغیب افراد به ترک سیگار ایفای نقش کنند. مسئله این مقاله، شناخت معیارهای نگارش محتوای سلامت‌محور ترغیب‌کننده به ترک سیگار و تحلیل وضعیت پایگاه‌های اطلاعاتی سلامت‌محور اینترنتی از این منظر است. پژوهش حاضر با ترکیب نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده ...  بیشتر

تحلیل کنش‌های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه‌های تلگرام

سیده زهرا اجاق؛ سید رسول میرزایی موسوی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1395، ، صفحه 75-100

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2016.7035

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور مطالعه کنش‌های ارتباطی اعضاء در گروه‌های مجازی تلگرام ازنظر نحوه مدیریت تأثیر با استفاده از عملکرد چهره خود انجام‌شده است. برای این منظور از ترکیب نظری کنش ارتباطی هابرماس و مدیریت تأثیر یا کنش نمایشی گافمن استفاده شده است. با توجه به ویژگی نوشتاری خاص پیام‌ها در تلگرام، رویکرد روش مورد استفاده تحلیل سبک زبانی ...  بیشتر