شناسایی پیشران‌ها و ذینفعانِ موثر بر آینده شبکه‌های اجتماعیِ وسایل همراه

علی اعتمادالاسلامی بختیاری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مهدی ذوالفقارزاده؛ علی اکبر فرهنگی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.49610.906

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی نیروهایی است که بر آینده شبکه‌های اجتماعیِ همراه تاثیر دارند. شبکه های اجتماعی به عنوان خدمات مبتنی بر اینترنت تعریف می‌شوند که به افراد اجازه میدهد برای خود پروفایل و لیستی از مخاطبان ایجاد کنند که با این مخاطبان در ارتباط باشند و کل اعضای شبکه محتوا باهم به اشتراک بگذارند. در شبکه های اجتماعی همراه، وسیله ...  بیشتر

شناسایی مولفه‌های فرهنگ حاکم در شبکه اجتماعی اینستاگرام

امیرحسین شمشادی؛ افسانه مظفری؛ محمد سلطانی فر؛ علی اکبر فرهنگی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1399، ، صفحه 344-311

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.55260.1045

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ حاکم بر شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام‌شده است. نمونه تحقیق، مشارکت‌کنندگان بالقوه از اساتید و صاحب‌نظران، مدیران ستادی و مدیران اجرایی رسانه‌های فعال در سطح تهران بودند. با در نظر گرفتن اهمیت حداکثر تنوع در نمونه تحقیق و محدودیت‌های ...  بیشتر