تطبیق موردی 9 بازی رایانه‌ای آموزشی با اصول و استانداردهای عمومی طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی

زهرا نصراصفهانی؛ خدیجه علی آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1397، ، صفحه 287-321

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2018.26648.344

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل محتوای بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر اساس اصول و استانداردهای عمومی طراحی بازی است. سؤالات اساس این پژوهش عبارت‌اند از: 1. آیا بازی‌های رایانه‌ای آموزشی تولیدشده بر اساس استانداردهای طراحی بازی‌های رایانه‌ای جدی ساخته‌ شده‌اند؟ 2. آیا بازی‌های رایانه‌ای آموزشی تولیدشده با عناصر و اصول عمومی طراحی بازی ...  بیشتر

تاثیر برنامه آموزش سواد رسانه‌ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان آگاهی دانش‌آموزان

لیلا نیازی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی

دوره 2، شماره 7 ، آبان 1395، ، صفحه 119-156

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.18039.147

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر دوره آموزش سواد رسانه‌ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان آگاهی دانش‌آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی شهر تهران بود، که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ۴۰ ...  بیشتر