کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی مجازی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تبیین آگاهی سیاسی دانشجویان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1398، صفحه 231-260

10.22054/nms.2020.26921.349

افشار کبیری؛ موسی سعادتی؛ الناز قاسمی