ارائه مدل شهرت رسانه‌ای کانال‌های پیام‌رسان خبری با رویکرد داده بنیاد

پریسا نظامی؛ سید مهدی شریفی؛ عباس نرگسیان؛ مهران رضوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.55060.1038

چکیده
  در عصر حاضر که رقابت و چالش برای بقا به امری مهم و جدی برای همة سازمان ها تبدیل شده است، کانال‌های خبری پیام رسان های اجتماعی نیز از آن مستثنی نیستند و با آن درگیرند؛ چنانچه می بینیم کانال های ناکام خبری به سرعت با ریزش اعضاء مواجه و حذف می شوند. در چنین شرایطی، داشتن شهرت و حفظ آن و بهینه سازی اعتبار کانال، از ضروری ترین ابزار برای پیشبرد ...  بیشتر

ارائه و سنجش رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای خبری مجازی کشور

بنفشه فتوت؛ علی اکبر فرهنگی؛ عباس علی رستگار؛ عظیم زارعی

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1398، ، صفحه 179-205

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.42834.747

چکیده
   این پژوهش با هدف ارائه و سنجش مدلی مناسب در زمینه رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر نحوه انجام تحقیق از نوع پژوهش‌های آمیخته کیفی و کمی به شمار می‌رود که در آن از رویکرد پژوهشی «نظریه داده بنیاد» و مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره ...  بیشتر

سازوکارهای مصرف رسانه‌ای نوجوانان در شهر تهران

سبحان یحیائی

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1398، ، صفحه 291-328

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.43753.767

چکیده
  این مقاله به چگونگی و سازوکارهای مصرف رسانه‌ای در نوجوانان می‌پردازد. این مقاله بر مبنای پژوهشی اکتشافی و کیفی مبتنی بر روش‌شناسی داده بنیاد به‌پیش رفته است و نویسنده مدعی است با منطق استقراء و از خلال مصاحبه‌های ژرفانگر و مشاهدات، یک سامان نظری متشکل از قضایایی تئوریک به‌هم‌پیوسته را در مورد مصرف رسانه‌ای نوجوانان ارائه می‌دهد. ...  بیشتر