1. فیس‌بوک و رفتار انتخاباتی (مطالعه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 ایران)

محمد رضایی؛ مریم پورعسکری

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1395، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.7003

چکیده
  چکیده این پژوهش چگونگی تأثیر عضویت افراد در فیس‌بوک را بر رفتار رأی‌دهی آن‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 مطالعه می‌کند. روش تحقیق، کیفی است، برای جمع‌آوری داده‌ها از اتنوگرافی مجازی و تکنیک‌های مشاهده و مصاحبه عمیق و همچنین برای تحلیل داده‌ها از تحلیل تماتیک استفاده شده است. بنابر یافته‌های این پژوهش تابوبودن مشارکت در ...  بیشتر

2. رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات (رابطه استفاده از فیس‌بوک، تلگرام و اینستاگرام و مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات هفتم اسفند 1394)

علیرضا عبداللهی نژاد؛ جواد صادقی؛ ابوذر قاسمی نژاد

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1395، صفحه 34-75

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2016.7004

چکیده
  در عصر کنونی، رفتار سیاسی شهروندان در جوامع گوناگون تحت تأثیر رسانه‌ها و فناوری‌های جدید ارتباطاتی قرار گرفته و تغییر شکل و ماهیت داده است. یکی از مهم‌ترین رفتارهای سیاسی شهروندان، مشارکت سیاسی و رفتار رأی‌دهی آنان است که بیش از هر چیز دیگری، در محدوده عمل و تأثیر وسائل ارتباط‌جمعی و به‌ویژه رسانه‌های اجتماعی نوپدید قرار گرفته ...  بیشتر

3. تحلیل کنش‌های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه‌های تلگرام

سیده زهرا اجاق؛ سید رسول میرزایی موسوی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1395، صفحه 75-100

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2016.7035

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور مطالعه کنش‌های ارتباطی اعضاء در گروه‌های مجازی تلگرام ازنظر نحوه مدیریت تأثیر با استفاده از عملکرد چهره خود انجام‌شده است. برای این منظور از ترکیب نظری کنش ارتباطی هابرماس و مدیریت تأثیر یا کنش نمایشی گافمن استفاده شده است. با توجه به ویژگی نوشتاری خاص پیام‌ها در تلگرام، رویکرد روش مورد استفاده تحلیل سبک زبانی ...  بیشتر

4. تحلیل خودآگاه و ناخودآگاه رفتار کودکان مصرف‌کننده پویانمایی با استفاده از بازاریابی عصبی

محمد مهدی ایزدخواه؛ سبحان یحیائی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1395، صفحه 102-135

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.7006

چکیده
  بازاریابی عصبی علم جدیدی است که به بررسی رفتار مصرف‌کننده، نه بر اساس خودآگاه بلکه بر اساس ناخودآگاه فرد می‌پردازد. این دانش نوپا ابزارها و روش‌های متنوعی دارد که یکی از آن‌ها، پتانسیل وابسته به رویداد می‌باشد که در این تحقیق مورداستفاده قرارگرفته. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی مؤلفه‌های جذابیت کاراکترهای پویانمایی است. بنابراین، ...  بیشتر

5. بررسی تأثیر مصرف رسانه‌های نوین بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه تهران)

شیوا مرادی؛ نادر نادری

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1395، صفحه 136-166

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.7007

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر مصرف رسانه‌های نوین بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارآفرینی دانشگاه تهران است. در سال‌های اخیر مطالعات محدودی در حوزه رسانه و کارآفرینی انجام‌ شده که بیشتر آن‌ها به کارآفرینی در رسانه‌ها پرداخته و به نقش ترغیبی و ترویجی رسانه‌ها در حوزه کارآفرینی توجه نکرده‌اند. این پژوهش برای اولین باراست که در ایران ...  بیشتر

6. ارائه الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی در فضای مجازی

علی انتظاری؛ مقصود امیری؛ نجمه سادات مرتجی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1395، صفحه 168-206

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.7008

چکیده
  این مقاله تلاش کرده است الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی را در فضای مجازی موردمطالعه قرار دهد. بدین منظوراز مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند، روش دلفی و پرسشنامه الکترونیک به‌عنوان ابزار تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی استفاده‌ شده است. به‌منظور تأمین اهداف تحقیق، مصاحبه با خبرگان مسلط بر موضوع تا تحقّق "کفایت نظری" ادامه یافته است. ...  بیشتر

7. نقش آموزش الکترونیک در ارتقای سطح آگاهی کاربران جوان اینترنتی از سلامت (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی)

علی اصغر کیاء؛ المیرا فتوحی کندلجی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1395، صفحه 207-242

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.7009

چکیده
  گسترش آموزش با در نظر گرفتن گستردگی جوامع، لزوم تعلیم و آموزش دائمی شهروندان، کمبود فضای فیزیکی و هزینه بری ساخت آن، محدودیت زمانی برای افراد و مشکلات ترافیکی در جامعه امروز، اهمیت آموزش از راه دور (اینترنتی) را دوچندان نموده است. افزایش میزان اثربخشی و بازده آموزشی نیز از دیگر برتری‌های این نحوه تعلیم نسبت به روش‌های سنتی است. نظام ...  بیشتر