کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل فیلم‌کالت‌های ایرانی:مطالعه هواداران پنج فیلم‌کالت منتخب از دهه50تا 80

دوره 5، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 81-112

10.22054/nms.2020.38319.645

فرنام مرادی نژاد؛ مرضیه پیراوی ونک؛ احمد الستی


2. تـأثیر فضای مـجازی بر هویت ملی و قومی در ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 88-110

10.22054/cs.2018.12319.67

مهدخت بروجردی؛ امیرسعید صدیق


4. بازنمایی حریم خصوصی در رسانه‌های اجتماعی: مردم‌نگاری کاربران ایرانی فیس‌بوک

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-96

10.22054/cs.2015.4502

عبدالله بیچرانلو؛ حامد طالبیان؛ سارا زندوکیلی