بازخوانی ارتباطات در ایران؛ از مفهوم "وسایل ارتباط جمعی" و"رسانه‌ها" تا "مطالعات رسانه‌های نوین"

هادی خانیکی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 3-27

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4498

چکیده
  مقاله پیش رو مروری بر سیر تحول مفهوم ارتباطات در ایران بر پایه آموزش‌های جدید دانشگاهی دارد. مطالعات نخستین در این حوزه، بر دو واژه "وسایل ارتباط جمعی" و "رسانه" مبتنی است که واژه نخست، مورد تأکید مرحوم دکتر معتمدنژاد و واژه دوم، مورد تأکید روانشاد دکتر مجید تهرانیان بود. این تمایز در نامگذاری تنها از اختلاف بر سر دامنه سخت­افزارها ...  بیشتر

رویکردهای متعارض درباره تکوین حوزه عمومی در فضای مجازی

محمد امین قانعی‌راد؛ علی جنادله

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 29-68

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4500

چکیده
  پیدایش اینترنت به‌ عنوان یک تکنولوژی نوین ارتباطی، مباحث مهم و متفاوتی را در خصوص نسبت این تکنولوژی با حوزه عمومی به همراه داشته است. در این مقاله سعی شد بر مبنای حوزه عمومی مورد نظر‌ هابرماس، با طرح چهار سؤال اساسی در خصوص امکان یا امتناع شکل گیری حوزه عمومی در فضای مجازی با روش مرور سیستماتیک به مطالعه دیدگاه‌های مطرح شده در این ...  بیشتر

بازنمایی حریم خصوصی در رسانه‌های اجتماعی: مردم‌نگاری کاربران ایرانی فیس‌بوک

عبدالله بیچرانلو؛ حامد طالبیان؛ سارا زندوکیلی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 69-96

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4502

چکیده
  این مطالعه با هدف فهم مقوله‌ها و عوامل مرتبط با بازنمایی حریم خصوصی در میان کاربران فیس‌بوک و پیامدهای فرهنگی آن تدارک دیده شده است. برای رسیدن به این هدف،‌ نخست پنداشت‌های فرهنگی و معنایی کاربران دربارة مفهوم حریم خصوصی شناسایی شده است تا بنیانی برای مطالعة الگوهای فرهنگی بازنمایی یا پنهان‌سازی و حفاظت از حریم خصوصی در میان کاربران ...  بیشتر

حیات فیس‌بوکی در ایران: ساخت خود زنانه در فیس‌بوک

محمد رضایی؛ محمدعلی خلیلی اردکانی؛ بهرنگ ضابطیان

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 97-125

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4507

چکیده
  این مقاله بر آن است تا ساخت خود‌ ‌‌زنانه در فیس‌بوک را مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف، پروفایل فیس‌بوک 20 کاربر حرفه‌ای را به روش تحلیل محتوی کیفی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از میان دو رویکرد خوش‌بینانه و بدبینانه به حضور زنان در فیس‌بوک، رویکرد خوش‌بینانه تایید می‌شود. بدین معنا که زنان کاربر ...  بیشتر

مقایسه ساختار روایی انیمیشن‌های و بازی‌های رایانه ای برگرفته از آنها

اعظم راودراد؛ مهسا بدری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 127-159

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4509

چکیده
  در این پژوهش ساختار روایی ‌انیمیشن‌ها و بازی‌های رایانه‌ای معادل آن‌ها به منظور شناخت چگونگی ارتباط این دو ساختار با یکدیگر، مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق ترکیبی از نظریات کلود لوی-استروس و ولادیمیر پراپ به عنوان تکیه‌گاه نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پیش از هر چیز با تکیه بر نظریه کلود لوی- استروس ساختارمندی ...  بیشتر

تحلیل محتوای پیام‌های فرهنگی سایت دانشگاه علامه طباطبائی

مهدخت بروجردی علوی؛ حسن بهروز خانیکی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 161-194

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4515

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف «شناخت ساختار و محتوای پیام‌های فرهنگی سایت دانشگاه علامه طباطبائی» انجام شده است. پرسش اساسی در این پژوهش این است که ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مطالب و پیام‌های فرهنگی نوشتاری و دیداری منتشر شده در سایت دانشگاه علامه طباطبائی چگونه است؟ برای رسیدن به این پاسخ از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شد. جامعه آماری ...  بیشتر