دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-213 
4. حیات فیس‌بوکی در ایران: ساخت خود زنانه در فیس‌بوک

صفحه 97-125

10.22054/cs.2015.4507

محمد رضایی؛ محمدعلی خلیلی اردکانی؛ بهرنگ ضابطیان