1. ارائه مدلی برای تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر توسعه دموکراسی در ایران

یونس شکرخواه؛ محمد رضا سعیدآبادی؛ عبدالرضا نام آور

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.47781.856

چکیده
  ارائه مدلی برای تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر توسعه دموکراسی در ایران: یک مطالعه داده‌بنیادچکیدهشبکه‌های اجتماعی توانسته اند بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تاثیرگذار باشند. هدف از این پژوهش، طراحی مدلی برای تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر توسعه دموکراسی است. برای طراحی این مدل، با استفاده از استراتژی داده بنیاد و رویکرد ساخت گرا، با ...  بیشتر

2. بررسی دلایل و عوامل انتخاب رسانه های غیر رسمی به عنوان منبع کسب اخبار

علی قاسمی جهان؛ علی گرانمایه پور؛ شهناز هاشمی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1399

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.59875.1172

چکیده
  از رسانه می توان بعنوان قوی ترین ابزار بشری در زمینه تاثیر بر بینش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه نام برد. رسانه ها با تغییرات تکنولوژی و شرایط بیان مسایل در آنها نیز تغییر و تکامل می یابد. علاوه بر این انتخاب یک رسانه توسط مخاطب و شاخص وفاداری مخاطب به رسانه تنها راه بقا و ماندگاری آن در جامعه رقابتی رسانه های گوناگون می ...  بیشتر

3. بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تبیین آگاهی سیاسی دانشجویان

افشار کبیری؛ موسی سعادتی؛ الناز قاسمی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1398، ، صفحه 231-260

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.26921.349

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف بررسی نقش شبکه‌های مجازی در تبیین آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد شهر ارومیه انجام‌ شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری مشتمل بر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه می‌باشد که از این تعداد 380 دانشجو به‌عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شیوة نمونه‌گیری ...  بیشتر

4. تاثیر توییتر و فیس بوک بر فرهنگ سیاسی استادان دانشگاه‌های هشت کلانشهر ایران

مهدی بیگدلو

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1397، ، صفحه 215-258

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2018.25700.321

چکیده
  فرهنگ سیاسی در ایران به‌عنوان فضایی فرهنگی که نمایانگر چگونگی ارتباط مردم با نظام سیاسی است در دهه‌های اخیر از پدیده‌های متنوعی همچون انقلاب، ساختار نظام سیاسی، کارگزاران حکومتی و... متاثر شده است. در این فضای فرهنگی پدیده شبکه‌های اجتماعی مجازی در سال‌های اخیر آثار مختلفی بر جای گذاشته است. اما اینکه این پدیده و به‌طور خاص شبکه‌های ...  بیشتر

5. نقش و جایگاه رسانه در راهبردهای گروه‌های سلفی جهادی و تأثیر آن بر خاورمیانه

علی آدمی؛ سیداحمد نکویی

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1397، ، صفحه 293-325

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2018.29708.421

چکیده
  رسانه‌ها در عصر جدید امکانات مثبتی را برای پیشبرد ارزش‌های انسانی و پیشرفت صلح در جامعه جهانی ایجاد کرده‌اند و از سوی دیگر، با توجه به محدودیت در کنترل و گستره بی‌حدوحصر آن به ابزاری در دست گروه‌های رادیکال و جهادی برای تبلیغ ارزش‌ها و گسترش اقدامات ضد انسانی و ضد حقوق بشری آنان تبدیل شده است. در این میان منطقه خاورمیانه کانون اصلی ...  بیشتر

6. عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه‌های نوین و سنتی (نگاهی به نوع رسانه، محتوای پیام و ویژگی‌های مخاطب)

شاهو صبار؛ داوان هیان

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 205-247

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2016.5733

چکیده
  چکیده اعتماد به رسانه، مفهوم جدیدی نیست اما با ابداع و توسعه اینترنت و شکل‌های جدید رسانه، صرفاً به مفهومی مهم‌تر از پیش بدل شده است. تحقیق حاضر مطالعه‌ای است در راستای بررسی عواملی که ممکن است با میزان اعتماد به رسانه در ارتباط باشند. سه عاملِ: نوع رسانه، محتوای رسانه و ویژگی‌های مخاطب در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تحلیل ...  بیشتر

7. بازخوانی ارتباطات در ایران؛ از مفهوم "وسایل ارتباط جمعی" و"رسانه‌ها" تا "مطالعات رسانه‌های نوین"

هادی خانیکی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 3-27

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4498

چکیده
  مقاله پیش رو مروری بر سیر تحول مفهوم ارتباطات در ایران بر پایه آموزش‌های جدید دانشگاهی دارد. مطالعات نخستین در این حوزه، بر دو واژه "وسایل ارتباط جمعی" و "رسانه" مبتنی است که واژه نخست، مورد تأکید مرحوم دکتر معتمدنژاد و واژه دوم، مورد تأکید روانشاد دکتر مجید تهرانیان بود. این تمایز در نامگذاری تنها از اختلاف بر سر دامنه سخت­افزارها ...  بیشتر