نقش رسانه‌های نوین در جابجایی قدرت در جوامع سیاسی و گسترش مردم‌سالاری

محمد برجعلی زاده؛ علی جعفری

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1402، ، صفحه 277-237

https://doi.org/10.22054/nms.2023.46164.814

چکیده
  بر اساس مطالعات جهانی، رسانه‌های نوین مرزهای اقلیمی و جغرافیایی را از شمول دایره قدرت دولت‌ها و حکومت‌ها خارج می‌سازد. از طریق تأثیرگذاری بر احساس امنیت و آزادی شخصی، مردم را قدرتمند می‌نماید و شکل دادن به عناصر رفتاری انسان را تسهیل می‌کند. این رسانه‌ها بستر لازم برای ظهور بازیگران جدید و رقابت آشکار با قدرت‌های سنتی را فراهم ...  بیشتر

نقش رسانه‌های نوین در سبک زندگی سلامت‌محور (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)

الهه رحمانی؛ سیدرضا نقیب السادات؛ مسعود تقی آبادی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، ، صفحه 121-81

https://doi.org/10.22054/nms.2023.65810.1346

چکیده
  پژوهش حاضر تحت عنوان نقش رسانه‌های نوین در سبک زندگی سلامت‌محور باهدف شناخت ابعاد نقش‌آفرینی در کنار میزان بهره‌مندی پاسخگویان از رسانه‌های نوین؛ انجام‌شده است و با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و حجم نمونه 376 نفر برآورد شده است.نتایج نشان میدهد که رسانه‌ها در بعد سلامت ...  بیشتر

‌گونه‌شناسی فرایندهای نظارت سیاسی دمکراسی در بستر ارتباطات دیجیتال ‌

حسینعلی کلهر؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ محمد مظهری؛ آیت مولائی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1401، ، صفحه 300-275

https://doi.org/10.22054/nms.2022.67144.1377

چکیده
  محیط‌ دیجیتال فرصت‌ها‌‌‌ی‌جدیدی را برای مشارکت سیاسی شهروندان ایجاد می‌کند.‌ در این میان،‌‌‌‌‌‌ نظارت بر مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی برجسته و مهم است. این نظارت در واقع شامل بررسی عمومی در مورد مدیریت وجوه عمومی‌و فعالیت‌های سیستم‌های عمومی و اقتصادی است،‌ بنابراین فرآیندهای نظارت سیاسی‌ازطریق‌دموکراسی‌در محیط‌دیجیتال ...  بیشتر

رسانه‌‌های نوین و برجسته‌سازی در بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای؛ مطالعۀ موردی بحران دیپلماتیک قطر (2017-2020)

سید روح الله حاج زرگرباشی؛ میلاد لطفی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400، ، صفحه 230-195

https://doi.org/10.22054/nms.2022.65334.1331

چکیده
  امروزه رسانه‌های نوین عاملی مهم و مؤثر در رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند. بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017 میلادی که منجر به حصر چهارسالۀ قطر شد از بحران‌های سیاسی مهم منطقۀ غرب آسیا در دهۀ اخیر بوده و آثار وپیامدهای متعددی را در بر داشته است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا نقش رسانه‌های نوین در این بحران را شناسایی کند. نگارندگان در ...  بیشتر

ارائه مدلی برای تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر توسعه دموکراسی در ایران: یک مطالعه داده‌بنیاد

یونس شکرخواه؛ محمد رضا سعیدآبادی؛ عبدالرضا نام آور

دوره 6، شماره 24 ، دی 1399، ، صفحه 36-1

https://doi.org/10.22054/nms.2021.47781.856

چکیده
  شبکه‌های اجتماعی توانسته‌اند بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تأثیرگذار باشند. هدف از این پژوهش، طراحی مدلی برای تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر توسعه دموکراسی است. برای طراحی این مدل، با استفاده از استراتژی داده بنیاد و رویکرد ساخت‌گرا، با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 10 تن از صاحب‌نظران، خبرگان و اساتید دانشگاهی ...  بیشتر

سناریوهای محتمل خبر صداوسیما در فضای رسانه ای نوین

هادی البرزی دعوتی؛ اکبر نصرالهی کاسمانی؛ علی اکبر فرهنگی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، ، صفحه 247-280

https://doi.org/10.22054/nms.2020.31853.474

چکیده
  در این مقاله با استفاده از روش دلفی و تحلیل نظرات مشارکت‌کنندگان در پژوهش از بین 30 روند اصلی در سه حوزه تغییرات فناوری، تغییرات مخاطب و تغییرات محتوای خبر عدم قطعیت‌های کلیدی خبر در 5 سال آینده شناسایی شد. پس از انتخاب عوامل کلیدی با استفاده از نظرات مشارکت‌کنندگان پژوهش ماتریس اثرات متقابل برای این عدم قطعیت‌های کلیدی ترسیم شد ...  بیشتر

تدوین الگویی جهت ارتقای کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در راستای بهبود وضعیت سلامت زنان

مهدی شریفی؛ سهیلا بورقانی فراهانی؛ ملیحه شیانی؛ مهدخت شریفی

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1398، ، صفحه 245-278

https://doi.org/10.22054/nms.2020.37901.637

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگویی جهت ارتقای کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در راستای بهبود وضعیت سلامت زنان انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری افراد فعال در زمینه سلامت زنان و شبکه‌های مجازی بود که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر از آنان به روش هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری ...  بیشتر

مردم، رسانه‌های جریان اصلی و مصرف رسانه‌های نوین؛ پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسانه‌ای شهروندان تهرانی

سوسن باستانی؛ هادی خانیکی؛ سعید ارکان‌زاده یزدی

دوره 4، شماره 14 ، مرداد 1397، ، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22054/cs.2018.24151.274

چکیده
  بعد از انقلاب ارتباطات و اطلاعات و ظهور رسانه‌های نوین، انحصار رسانه‌های جریان اصلی از دست رفت و مردم با ابزارهای بسیار متنوع‌تری روبه‌رو شدند. پژوهش حاضر، به پیمایش مصرف و میزان اعتماد و رضایت و مشارکت رسانه‌ای شهروندان تهرانی می‌پردازد که با ابزار پرسشنامه بسته در میان مناطق مختلف تهران انجام‌شده است. پیمایش نشان می‌دهد که ...  بیشتر

نقش رسانه‌های نوین در حل‌و‌فصل منازعات بین‌المللی

مرتضی نورمحمدی

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1396، ، صفحه 61-94

https://doi.org/10.22054/cs.2017.21868.216

چکیده
  رسانه‌های نوین یک اصطلاح فراگیر است که اشاره به ابزارهای رسانه‌ای دارد که به شیوه‌های تعاملی و مشارکتی به‌کار گرفته می‌شود. حضور و تاثیرگذاری رسانه‌های نوین در تمامی ابعاد حیات بشری اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح روابط فروملی، ملی و بین‌المللی به‌طور روزافزون در حال گسترش است. این فناوری‌ها، همراه با رشد روزافزون شرکتهای ...  بیشتر

راهکارهای افزایش سهم تلویزیون در سبد مصرف رسانه‌ای مخاطبان با استفاده از ظرفیت‌های پهن‌باند

عبدالعلی علی عسکری؛ سیاوش صلواتیان؛ محمد حسین اقبال دوست

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 41-79

https://doi.org/10.22054/cs.2017.10774.42

چکیده
  جایگاه تلویزیون که تا پیش از این بیشترین سهم را در سبد مصرف رسانه‌ای مخاطبان داشت، حالا با تحولات سریع حوزه رسانه‌های نوین به جد در معرض تهدید است. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی راهکارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های پهن‌باند در ارتقای جایگاه تلویزیون در سبد مصرف رسانه‌ای مخاطبان است. برای شناسایی این راهکارها با استفاده از روش دلفی ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی ساختار سازمانی «تلویزیون‌های پروتکل اینترنتی» در کشورهای جهان و پیشنهاد ساختار مناسب برای سازمان صداوسیما

سیاوش صلواتیان؛ عبدالعلی علی عسگری؛ حنانه احمدی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 201-232

https://doi.org/10.22054/cs.2015.4810

چکیده
  امروزه سازمان‌های رسانه‌ای جهان در تلاش‌اند تا از ظرفیت رسانه‌های نوینِ همگرا در جهت جذب و نگهداشت مخاطبان خود بهره‌جویند. تلویزیون پروتکل اینترنتی[1] یکی از انواع این‌گونه رسانه‌ها است. به‌کارگیری رسانه‌های نوین، به مدل‌های جدید ارتباطی نیاز دارد. با شکل‌گیری مدل‌های جدید ارتباطی، ساختارهای سنتی در سازمان‌های رسانه‌ای ...  بیشتر

بازخوانی ارتباطات در ایران؛ از مفهوم "وسایل ارتباط جمعی" و"رسانه‌ها" تا "مطالعات رسانه‌های نوین"

هادی خانیکی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 3-27

https://doi.org/10.22054/cs.2015.4498

چکیده
  مقاله پیش رو مروری بر سیر تحول مفهوم ارتباطات در ایران بر پایه آموزش‌های جدید دانشگاهی دارد. مطالعات نخستین در این حوزه، بر دو واژه "وسایل ارتباط جمعی" و "رسانه" مبتنی است که واژه نخست، مورد تأکید مرحوم دکتر معتمدنژاد و واژه دوم، مورد تأکید روانشاد دکتر مجید تهرانیان بود. این تمایز در نامگذاری تنها از اختلاف بر سر دامنه سخت­افزارها ...  بیشتر