نقش کپی رایت در دسترسی همگانی به اطلاعات؛ محدود سازی یا سالم سازی

محمد هادی میرشمسی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.56568.1077

چکیده
  حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت) در راستای حمایت از مؤلفان و هنرمندان از یک‌سو و حمایت از حقوق جامعه (منافع عمومی) از سویی دیگر، به مؤلفان و هنرمندان حقوق انحصاری اعطا می‌کند. مؤلف می‌تواند به استناد داشتن این حقوق در مدتی موقت، از تجاری‌سازی اثر خود کسب درآمد نموده (حق مادی) و نام خود را به‌عنوان پدیدآورنده برای همیشه در تاریخ ...  بیشتر

تبیین چالش‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه

محدثه یعقوبی؛ محمد سلطانی فر؛ علی جعفری؛ جعفر سلمان زاده

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، صفحه 27-55

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.53887.1010

چکیده
  هدف از این مقاله، تبیین چالش‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران و ارزیابی آن با شرایط حاکم بر جامعه حاضر در ایران است. پرسش این است که آیا در شرایط فعلی جامعه ایرانی، قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات گنجایش و ظرفیت دارد؟ روش این پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از تکنیک مصاحبه به شناسایی چالش‌های فراروی اجرایی شدن ...  بیشتر

پیش‌بینی وابستگی به شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه از طریق اهداف استفاده از شبکه‌ها (پژوهشی در میان دانشجویان دانشگاه های منطقه 9 کشور)

سیده عذرا میرکاظمی؛ سمانه راستگو؛ فرشته احمدآبادی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، صفحه 57-84

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.45930.815

چکیده
  پژوهش حاضر به پیش‌بینی میزان وابستگی به شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه از طریق اهداف استفاده از این شبکه‌ها در میان دانشجویان دانشگاه‌های منطقۀ 9 کشور پرداخته‌ است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و ابزار پژوهش پرسشنامه بوده است.. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشگاه‌های منطقه 9 کشور بود (11 دانشگاه) که از بین آن‌ها 6 دانشگاه با محقق همکاری ...  بیشتر

تحولات مفهومی در حوزه "شبکه های اجتماعی": یک فراتحلیل از نوع علم سنجی

عبدالحسین کلانتری؛ عباس قنبری باغستان

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، صفحه 85-112

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.43619.777

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه سیر تحولات مفهومی در حوزه «شبکه‌های اجتماعی» در دو دهه اخیر با هدف ترسیم یک نمای کلی از وضعیت «شبکه‌های اجتماعی» در جهان است تا بتوان از نتایج آن برای توسعه و تحقیق در این زمینه در داخل کشور بهره برد. روش تحقیق مورد استفاده فرا تحلیل از نوع «علم‌سنجی» می‌باشد. جامعه آماری، کلیه اسناد علمی نمایه‌سازی ...  بیشتر

ارائه الگوی پژوهش مجازی در حرفه‌های یاورانه مبتنی بر ضوابط اخلاقی

آسیه شریعتمدار

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، صفحه 113-140

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.45479.804

چکیده
  دسترسی به نمونه مناسب و جلب همکاری مشارکت‌کنندگان در پژوهش‌های رشته‌های یاورانه که با مسائل عمیق افراد سروکار دارند، موضوعی حساس است. بر این اساس روان‌شناسان روزبه‌روز بیشتر برای مصاحبه، به اینترنت به‌عنوان رسانه رو می‌آورند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پژوهش مجازی در حرفه‌های یاورانه مبتنی بر ضوابط اخلاقی است. روش پژوهش کیفی ...  بیشتر

بررسی کیفی احساس امنیت آنلاین کاربران شبکه های اجتماعی

راضیه ذاکری هامانه؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد؛ سوسن باستانی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، صفحه 141-178

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.42506.741

چکیده
  بررسی کیفی احساس امنیت آنلاین کاربران شبکه‌های اجتماعی راضیه ذاکری ‌هامانه*  ،  منصوره اعظم ‌آزاده**مریم قاضی‌نژاد***  ، سوسن باستانی****تاریخ دریافت:   15/2/1398 تاریخ پذیرش: 20/6/1398 چکیدهپرداختن به مفهوم امنیت به‌عنوان یکی از مقولات مهم اجتماعی، از الزامات آکادمیک و ضروریات مدیریت جامعه محسوب شده و نیاز به وجود احساس امنیت ...  بیشتر

شناسایی ابعاد زندگی اجتماعی شهروندان متأثر از فضای مجازی (یک پژوهش آمیخته)

مریم پورجمشیدی؛ اکبر مومنی راد؛ افشین افضلی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، صفحه 179-211

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.45484.805

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد زندگی اجتماعی شهروندان و تأثیرپذیری آنها از فضای مجازی و با روش آمیخته متولی اکتشافی انجام شد. مشارکت‌کنندگان بخش شامل صاحب‌نظران استان همدان در حوزۀ مسائل اجتماعی بودند که از بین آنها 10 نفر و همچنین متون نظری مربوط به پژوهش که از بین آنها 7 کتاب، 131 مقاله و 10 پایان‌نامه به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. جامعه ...  بیشتر

تنوع‌‏پذیری جوک‏های فارسی تلگرامی قبل و بعد از محدود سازی استفاده کاربران از این پیام رسان در ایران

محمد علی طالبی؛ خلیل میرزایی؛ سید محمد صادق مهدوی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، صفحه 213-246

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.37534.630

چکیده
  رسانه‌ها و همپای آن فناوری‌های نوین همواره در تغییر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی یک جامعه تأثیرگذارند. در این میان طنز و شوخ‌طبعی به‌صورت عام و در بین انواع آن، جوک‌ها به‌عنوان بخشی از خرده‌فرهنگ جامعه می‌توانند در روند تغییرات اجتماعی اثرگذار باشند. با گسترش فضای مجازی و پیام‌رسان‌های متعدد از جمله تلگرام، این فضا با توجه به ...  بیشتر

سناریوهای محتمل خبر صداوسیما در فضای رسانه ای نوین

هادی البرزی دعوتی؛ اکبر نصرالهی کاسمانی؛ علی اکبر فرهنگی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، صفحه 247-280

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.31853.474

چکیده
  در این مقاله با استفاده از روش دلفی و تحلیل نظرات مشارکت‌کنندگان در پژوهش از بین 30 روند اصلی در سه حوزه تغییرات فناوری، تغییرات مخاطب و تغییرات محتوای خبر عدم قطعیت‌های کلیدی خبر در 5 سال آینده شناسایی شد. پس از انتخاب عوامل کلیدی با استفاده از نظرات مشارکت‌کنندگان پژوهش ماتریس اثرات متقابل برای این عدم قطعیت‌های کلیدی ترسیم شد ...  بیشتر

مفهوم شناسی فناوری شهروندی

محمدحسین ملک‌نژاد یزدی؛ مهدی ثنائی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، صفحه 281-302

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.56332.1069

چکیده
  ورود حکمرانی به عرصه دیجیتال فرصت‌های جدیدی را پدید آورده است و پاسخ به برخی از سوالات بنیادین حکمرانی را نیز با چالش‌هایی همراه کرده است مخصوصا سوالاتی از جنس رابطه مردم و حاکمیت. امروزه و با گسترش پرسرعت فناوری اطلاعات دیگر استفاده از مردم تنها در راهپیمایی و انتخابات خلاصه نمی‌شود و شهروندان قدرت بیشتری برای تاثیر در حکمرانی ...  بیشتر

تحلیل و دسته بندی رفتار کاربران به یک طنزاینستاگرامی در بحران کرونا

مرتضی امیدیان

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، صفحه 303-329

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.51219.943

چکیده
  رسانه‌های نوظهور از جمله اینستاگرام نقش مهمی بر زندگی فردی و روابط اجتماعی ما دارند. در گرماگرم مقابله با ویروس کرونا و لزوم استمرار فعالیت‌های آموزشی از طریق شبکه‌های اجتماعی بار دیگر یک طنز در رابطه با فعالیت یک معلم باسابقه در یک صفحه اینستاگرام، منبعی برای خبرسازی شد. این مقاله ضمن تحلیل واکنش کاربران این صفحه و دو صفحه که در ...  بیشتر