1. راه‌های تشخیص اخبار جعلی در رسانه‌ها از نظر متخصصان و حرفه‌ای های ارتباطات

کریم شعبانی؛ علی گرانمایه پور؛ شهناز هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.60020.1178

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی راه‌های تشخیص اخبار جعلی در رسانه‌ها به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی بوده، زیرا سرعت انتشار خبر جعلی در رسانه‌های نوین و تأثیر سوء آن بر افکار عمومی، در مواردی غیرقابل‌جبران است.روش مطالعه حاضر کیفی و جامعه آماری آن شامل خبرگان حوزه علوم ارتباطات، رسانه و خبررسانی، که از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی ...  بیشتر

2. طراحی مدل تحقیقات بازاریابی در شبکه های اجتماعی

علی قربانی؛ مائده فرهت؛ اسماعیل عمران زاده

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.25449.315

چکیده
  یکی از اجزای سیستم اطلاعات بازاریابی، تحقیقات بازاریابی است که به معنی جمع آوری، تجزیه و تحلیل، پیش بینی هدفمند اطلاعات برای تصمیم گیری های مرتبط با شناسایی نیاز ها، خواسته ها و علایق مشتری از یک سو و تشخیص فرصت ها و حل مسائل بازاریابی از سوی دیگر است باتوجه به قدرت نفوذ شبکه های اجتماعی در فضای کسب و کار، بازاریابان باید بتوانند فعالیت ...  بیشتر

3. تحلیل روندها و پیشران های مؤثر بر شبکه های اجتماعی آینده

سید جواد شریف شیخ الاسلامی؛ فرهاد نظری زاده؛ احمد گائینی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.54542.1027

چکیده
  کی از مهمترین مسائل مورد توجه سیاستگذاران در حوزه رسانه موضوع آینده رسانه ها می باشد. اگر سیاستگذاران و تصمیم گیران در این عرصه به شناخت نسبت به آینده دست پیدا نکند نمی توانند نگاه پیش دستانه نسبت به موضوعات و جریان های محوله خود داشته باشند لذا همیشه با حالت های بحرانی مواجهه خواهند بود که تصمیم گیری در این زمانم بسیار هزینه بردار ...  بیشتر

4. شناسایی پیشران‌ها و ذینفعانِ موثر بر آینده شبکه‌های اجتماعیِ وسایل همراه

علی اعتمادالاسلامی بختیاری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مهدی ذوالفقارزاده؛ علی اکبر فرهنگی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.49610.906

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی نیروهایی است که بر آینده شبکه‌های اجتماعیِ همراه تاثیر دارند. شبکه های اجتماعی به عنوان خدمات مبتنی بر اینترنت تعریف می‌شوند که به افراد اجازه میدهد برای خود پروفایل و لیستی از مخاطبان ایجاد کنند که با این مخاطبان در ارتباط باشند و کل اعضای شبکه محتوا باهم به اشتراک بگذارند. در شبکه های اجتماعی همراه، وسیله ...  بیشتر

5. رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی با هوش شناختی، هوش هیجانی، خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی در کاربران

مریم طاهریان؛ علی دلاور؛ محمدرضا رسولی؛ سید وحید عقیلی

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1397، ، صفحه 258-286

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2018.31796.473

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی با هوش شناختی، هوش هیجانی، خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی در کاربران می‌پردازد. روش تحقیق به کار برده شده در این پژوهش توصیفی، همبستگی بوده و با استفاده از ضرایب همبستگی محاسبه‌شده، اقدام به تدوین مدل ساختاری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوره ...  بیشتر

6. آثار ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی (مورد مطالعه: شهر مشهد)

علی یوسفی؛ کمال اوجاقلو

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1396، ، صفحه 195-219

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.15473.106

چکیده
  بیگانگی جمعی در این نوشتار به معنای کاهش چگالی یا نسبت ارتباط واقعی به ارتباط ممکن در شبکه‌های اجتماعیِ خانوادگی، خویشاوندی، دوستی، همکاری و همسایگی است. فرضیه اساسی تحقیق حاضر عبارت است از این که: ارتباطات مجازی، اثر دوگانه‌ای بر بیگانگی جمعی دارد. این اثر در شرایط طولانی بودن سابقه ارتباط و جنسیت زنانه، کاهنده است درحالی‌که در ...  بیشتر

7. تعامل کانال تلویزیونی العالم با مخاطبان از طریق فیس‌بوک

احمد سادات

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1395، ، صفحه 26-58

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2016.7168

چکیده
  با شروع تحولات انقلابی در منطقه، رسانه‌های جدید با رشدی شتابان در اطلاع‌رسانی، ساماندهی و بسیج توده‌ای در سطح منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، نقش بسزایی ایفا کردند؛ هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که با توجه به ارتقای جایگاه رسانه‌های جدید در تحولات اخیر منطقه غرب آسیا، آیا کانال العالم توانسته است از قابلیت‌های شبکه اجتماعی ...  بیشتر