دستکاری اجتماعی خصمانه؛ راهبرد نوین تأثیرگذاری بر افکار عمومی (مطالعه موردی اقدامات عربستان سعودی در توییتر با روش تحلیل شبکه اجتماعی)

حسن بشیر؛ امیررضا تمدن؛ امین میرشکاری سلیمانی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 36-1

https://doi.org/10.22054/nms.2022.61502.1229

چکیده
  با گسترش روز افزون استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، ابزارهای مدیریت افکار عمومی نیز دستخوش تحولات اساسی شده است؛ به‌طوریکه هم از نظر روشی و هم از نظر مبانی نظری، تحولاتی در حوزه مدیریت افکار عمومی رخ داده است که ضرورت بازنگری و توسعه ادبیات نظری گذشته را مضاعف می‌نماید. آنچه که امروزه در چند سال اخیر و به‌ویژه پس از انتخابات ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی آنلاین در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ بررسی و تحلیل دیدگاه های مخالف و موافق

فاطمه طاهری

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 70-37

https://doi.org/10.22054/nms.2023.46677.1022

چکیده
  سرمایه اجتماعی توسط بانک جهانی به عنوان هنجارهای اجتماعی نهفته در ساختارهای اجتماعی تعریف شده است که نقش ‏هماهنگی اقدامات افراد برای نیل به اهداف را بر عهده دارد. با افزایش ارتباطات الکترونیکی، بستر سرمایه اجتماعی تغییر نموده و ‏دغدغه پژوهشگران را به سمت سرمایه اجتماعی آنلاین پیش برده است. هدف این مقاله واکاوی نظرات مخالف و موافق ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر تمایل به تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی

یوسف رمضانی؛ محسن رجب زاده؛ مهناز رئوف سلامتی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 96-71

https://doi.org/10.22054/nms.2022.32834.502

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی است. این تحقیق از نوع تحقیقات ‌کاربردی است. جامعه آماری ‌تحقیق‌ دانشجویان نحصیلات تکمیلی ‌‌مؤسسات ‌آموزش ‌عالی‌ شهر مشهد می‌باشد که به شیوه‌ی ‌نمونه‌گیری ‌از نوع‌ غیراحتمالی‌ در دسترس‌ انتخاب گردیدند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی ...  بیشتر

حکمرانی بر شبکه های اجتماعی: مدل نگاشت شناختی ذهنی با استفاده از تکنیک استخراج استعاری زالتمن (زیمت)

سیده شیما کارانجام؛ سید رضا سید جوادین؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ مسلم علی محمد لو

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 153-97

https://doi.org/10.22054/nms.2022.67202.1381

چکیده
  یکی از منابع عمده دانش بشری که نقش مهمی در بقا و سلامت جوامع ایفا می‌کند دانش حکومت‌داری و مدیریت عمومی امور است. نظام سیاستگذاری به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه حاکم بر عالم، می‌بایست سبک و سیاق مناسبی برای حکمرانی موفق برگزیند. باتوجه به ظهور عصر شبکه و باتوجه به نفوذ فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی فردی ...  بیشتر

تاثیر بازی های رایانه ای معمایی بر خلاقیت دانش آموزان

محسن روشنیان رامین؛ خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور؛ حسن رستگارپور

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 180-155

https://doi.org/10.22054/nms.2022.44342.774

چکیده
  این مقاله باهدف بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای معمایی در خلاقیت دانش‌آموزان پسر ابتدایی انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش، شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود، جامعه آماری کلیه مدارس ابتدایی پسر شهرستان اسلامشهر بود که یک مدرسه به‌صورت هدفمند انتخاب شد. نمونه این پژوهش شامل 30 دانش‌آموز از پایه چهارم تا ششم ...  بیشتر

بررسی تاثیر محتوای تبلیغات در بازی های دیجیتال بر یادآوری برند در بین بازیکنان بازی های دیجیتال

زهره دهدشتی شاهرخ؛ مهدی بشیرپور

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 208-181

https://doi.org/10.22054/nms.2022.32653.496

چکیده
  بازی‌های دیجیتال جدیدترین رسانه برای تبلیغات در فضای مجازی می‌باشند و در بین رسانه‌های دیجیتال برای تبلیغات سریع‌ترین رشد رادارند، در این تحقیق با هدف بررسی تأثیر محتوای تبلیغاتی در بازی‌های دیجیتال بر یادآوری تبلیغات ، 5 عامل مؤثر بر محتوا را شناسایی کردیم که این عوامل شامل آگاهی‌بخشی پیام تبلیغاتی در بازی‌های دیجیتال، جذابیت ...  بیشتر

نقش رسانه های نوین در تغییر نگرش شهروندان تهرانی نسبت به معلولین

حمیده خالقی محمدی؛ افسانه مظفری؛ نسیم مجیدی قهرودی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 236-209

https://doi.org/10.22054/nms.2020.47479.847

چکیده
  یکی از بخش های جامعه که به دلیل نداشتن سلامتی جسمی، همیشه با محرومیت های زیادی چه در استفاده از خدمات عمومی و شهروندی و چه در حضور فعال در جامعه روبرو می باشند، معلولین آن جامعه می باشند. برخوردهای مبتنی بر تبعیض افراد جامعه نسبت به معلولین، براساس فرضیاتی در مورد معلولین شکل گرفته است که کاملا مغایر با نظر معلولین راجع به پذیرششان ...  بیشتر

تأثیر استفاده از رسانه‌های نوین بر مدیریت بدن زنان باشگاهی با میانجی‌گری پذیرش اجتماعی

آرمان حیدری؛ وحید دستیار؛ فاطمه جعفری

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 275-237

https://doi.org/10.22054/nms.2022.49787.909

چکیده
  بدن و مفهوم بدن که در تحلیل‌های جامعه‌شناختیِ سنتی غایب بود، امروزه، در قلب جامعه‌شناسی، زندگی‌ اجتماعی و خودپندارۀ هویتی ما قرار دارد. با گسترش رسانه‌ها و تکنولوژی‌های ارتباطی نوین، یکی از مهمترین چالش‌ها در حوزۀ مدیریت بدن‌ به ابهام پیرامون میزان تأثیر نیروهای جهانی یا زمینه‌های محلی مربوط می‌شود. این مقاله با اتکای بر رویکرد ...  بیشتر

اثر فعالیت های بازاریابی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی روی قصد حضور هواداران با نقش میانجی هویت تیمی و رضایت (مطالعه موردی صفحه اینستاگرام استقلال)

آرش زارعی؛ سردار محمدی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 300-277

https://doi.org/10.22054/nms.2022.55600.1057

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر فعالیت های بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روی قصد حضور هواداران با نقش میانجی هویت تیمی و رضایت (مطالعه موردی صفحه اینستاگرام استقلال) بود.روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی تیم فوتبال استقلال که 434 پرسشنامه به‌صورت آنلاین در سایت کافه ...  بیشتر

..بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده بر اشتراک گذاری تجارب سفر در شبکه‌های اجتماعی

مصطفی محمدی؛ شکوفه اسدی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 324-301

https://doi.org/10.22054/nms.2021.57563.1107

چکیده
  شبکه‌های اجتماعی به دلیل سهولت استفاده بستری مناسب برای برقراری ارتباط بین کاربران فراهم نموده‌اند و با سرعت ریادی در زندگی اجتماعی مردم نفوذ کرده‌اند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار در ‌اشتراک‌گذاری تجربه سفر در شبکه‌های اجتماعی می‌باشد که به دو دسته عوامل تسهیل کننده و بازدارنده دسته‌بندی شده‌اند. متغیرهای لذت درک ...  بیشتر

تأثیرشبکه های اجتماعی مجازی برهویت اجتماعی وسبک زندگی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد

مهناز امیرپور؛ مریم طالب دوست

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 355-325

https://doi.org/10.22054/nms.2022.34390.546

چکیده
  شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک راه جذاب ارتباطی، مورد استفاده تعداد زیادی از افراد جامعه قرار گرفته است. بنابراین ، مقدار قابل ملاحظه ای از اطلاعات در این سایت ها به اشتراک گذاشته می شود که به طور بالقوه پیامدهای قابل توجهی را در زمینه ی هویت اجتماعی و سبک زندگی افراد به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر رهبری فکری کاربران شبکه های اجتماعی در ایجاد کنش اجتماعی

شعله معراجی اسکویی؛ محمد سلطانی فر؛ علی دلاور

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 384-357

https://doi.org/10.22054/nms.2022.48867.885

چکیده
  شبکه های اجتماعی ، ظرفیت های نوینی را به منظور تأثیرگذاری بر کاربران و هدایت آن ها به سوی کنش اجتماعی فراهم کرده اند. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی از عوامل مؤثر بر رهبری فکری کاربران شبکه های اجتماعی در ایجاد کنش اجتماعی بود. بدین منظور، طرح پژوهشی همبستگی برای تبیین روابط میان متغیرهای پیش بین شهرت و جذابیت ، تخصص ، هنجارمندی ، جایگاه ...  بیشتر

طراحی مدل پلتفرمی اتاق خبر برای رسانه‌های داخلی (سازمان‌های مطبوعاتی)

جواد دلیری؛ محمد سلطانی فر؛ علی اکبر فرهنگی؛ هادی خانیکی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 435-385

https://doi.org/10.22054/nms.2022.63918.1284

چکیده
  در این مقاله یک مدل مطلوب برای رسانه‌های داخلی (سازمان های مطبوعاتی)ایران طراحی و اراِئه شده است.در این پژوهش، با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش از روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد استفاده شد. شیوه اجراء اکتشافی، نحوه گردآوری داده‌ها به صورت کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه انجام گرفت، نمونه آماری در این مطالعه، ۵۰ نفر است. این پژوهش ...  بیشتر

لبه تیغ کژکارکرد خبری در فضای مجازی: روایت جوانان شهر یزد از شیوع شایعه در فضای مجازی

سیدحسام قبله زاده؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1401، صفحه 450-419

https://doi.org/10.22054/nms.2022.57213.1096

چکیده
  شایعه و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی انسان‌ها همواره مورد توجه و مهم بوده است. در سالیان اخبر و با گسترش فضای مجازی، شرایط برای انتشار شایعه، تسهیل شده است. پژوهش حاضر به واکاوی روایت جوانان شهر یزد از شیوع شایعه در فضای مجازی پرداخته است. روش این مطالعه، کیفی و از نوع نظریه زمینه‌ای بود. جامعه هدف پژوهش، جوانان شهر یزد بودند که 24 نفر از ...  بیشتر