تعداد مقالات: 182
6. مطالعه استیکرهای وایبر و نشانه‌شناسی ایدئولوژی‌های آن

دوره 2، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 1-33

10.22054/cs.2017.19024.163

علیرضا دهقان؛ نجیبه محبی؛ محیا برکت


13. تحلیل فردگرایی در شبکه های اجتماعی مجازی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 1-33

10.22054/nms.2018.28108.379

محمد رضایی؛ مهدی غلامزاده


15. جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی و پیام رسان موبایلی در شکل گیری خرد جمعی

دوره 5، شماره 17، بهار 1398، صفحه 1-34

10.22054/nms.2019.35186.575

اشرف کریمی راهجردی؛ عبدالعلی قوام؛ رها خرازی آذر؛ علی گرانمایه پور


21. نقش نرم‌افزار اجتماعی «تلگرام» در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از منظر رای دهندگان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1396، صفحه 9-42

10.22054/cs.2017.22793.247

سید محمد مهدی زاده طالشی؛ اقبال خالدیان؛ مهراوه فردوسی